Párová a individuální terapie

Specializuji se na terapie pro páry. Pro práci využívám principů kognitivně behaviorální terapie, ve spojení se schéma terapií. V individuálních případech využívám i bodyterapii, resp. techniky pro práci s psychosomatikou. 

Pokud jste se rozhodli využít párových terapeutických služeb, mějte prosím na paměti, že by bylo v ideálním případě nejlepší, abyste dorazili už na první sezení oba dva (popřípadě všichni, v případě polyamorického vztahu, kteří na něm participují). Je důležité, aby od prvního momentu vznikl důvěrný vztah mezi všemi stranami. Může se stát, že v určitých fázích terapie ten či ta, kteří na prvním sezení nebyli, mohou zavnímat některé aspekty terapie kriticky ke své osobě a může tak vzniknout negativní postoj ke svému partnerovi a terapeutovi, který může pocházet z myšlenky, že jsme se na něj či na ni na první konzultaci, na které nebyl/a, domluvili a hrajeme proti němu či ní "nekalou hru". 

Samozřejmě pracuji i s individuálními klienty. Nejčastější témata, která s klienty řešíme, již z titulu kognitivně-behaviorální terapie, jsou zvládání úzkostí, depresivních stavů, fóbií i dalších nepříznivých psychologických stavů jedince (např. obsedantně - kompulzivní poruchy, závislosti ap.). 

Délka terapie vždy závisí na individuálních problémech klienta. Na konci první konzultace dojde z mé strany k doporučení, jak by měla terapie probíhat, včetně předpokládané časové dotace, vysvětlení a edukace co klienty čeká a co mohou předpokládat, domluvíme se na terapeutické smlouvě/dohodě a můžeme začít :)

Cena párové terapie je 1800,- Kč za jedno sezení. 

Cena individuální terapie je 1000,- Kč. 

Adresa: Slezská 74, Praha 2 - Vinohrady

Pozn.: Bohužel v tuto chvíli mám již zcela plný stav a nenabírám nové klienty.