Každý kurz je unikátní

Nabídka kurzů a seminářů je jen inspirativní. Pokaždé upravím strukturu a metodiku dle Vašich potřeb. 

Vedení kurzů, seminářů i workshopů

Jedná se o kompletní vedení veškerých vzdělávacích aktivit. Od stanovování rozvojových potřeb klienta i klientů, od metodické přípravy této aktivity, přes lektorování či facilitování vzdělávací akce. Samozřejmostí je také vyhodnocení proběhlých kurzů a seminářů, po nastavení dalších rozvojových kroků. Samozřejmostí je vedení jak „indoor“, tak „outdoor“ aktivit.

Za poslední tři roky jsem také úspěšně zapojil do své nabídky vzdělávací aktivity v rámci rozvoje lektorů.

Vždy pracuji na základě zásad vzdělávání dospělých a to dle pravidla 70-20-10. Klient se na kurzu („in the class training“) naučí pouze 10 procent nového (proto je nutné tuto aktivitu co nejvíce zpestřit ;-). O něco větší účinnost má následná práce promítání nově naučeného do praxe, spojování s dalšími vědomostmi či diskusí, popřípadě vedení s koučem nebo mentorem – 20 procent (tzv. „off the job training“). Největší přínos má ovšem převedení toho co se klient naučí „ve třídě“ do práce, kterou dělá – zbývajících 70 procent („on the job training).

 Konzultace

Jedná se především o konzultace ohledně přípravy komplexních vzdělávacích procesů, stanovování priorit a nastavení realizace vzdělávacích akcí.

Díky své dlouholeté praxi a zkušeností si klienti u mě objednávají i konzultace v oblasti interní i marketingové komunikace. Od analýzy stávajícího stavu, po koncepci změn v tomto procesu a samozřejmě i realizace projektů.

 

» Nabídka kurzů a seminářů

„Při práci se potřebujeme učit. Pracoviště je třeba změnit v benzínové čerpadlo pro naše mozky, nejen v závodní dráhu.“
   Jonas Ridderstrale

 

Emoční inteligence

Doba trvání kurzu: dle potřeb klienta. Kurz může být rozšířen i na dvoudenní, popřípadě třídenní formu.
Pro koho je kurz určen: pro každého kdo má odvahu vstoupit do sebe, rozhlídnout se a třeba i něco objevit. Věk a vzdělání nehrají roli:o)
Co si účastník odnese: teoretické znalosti z oblasti emoční inteligence i praktické zkušenosti a dovednosti jak pracovat se svými emocemi, i jak být inteligentní v otázkách emocí druhých.

Obsah:

 • Základy transakční analýzy
 • Co je emoční inteligence – definice, popis
 • Co je součástí emoční inteligence
 • Jak rozpoznávat příčiny emocí v sobě
 • Jak se naučit číst emoce u druhých
 • 4 dovednosti emoční inteligence
 • EQ jako součást rozšířeného pohledu na soubor „inteligencí“ člověka
 • EQ a sociální dovednosti
 • Výhody kompetencí EQ
 • Jak získat kompetence EQ

 

Stres management

Doba trvání kurzu: 1 – 2 dny
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří se chtějí o stresu něco dozvědět. Jak funguje, proč ho máme, jestli nám ubližuje nebo pomáhá a jak jej využít.

Stres management je další z moderních rozvojových oblastí, které by se měl v podstatě věnovat naprosto každý, pokud chce doslova přežít v tomto světě, který neustále přináší a bude přinášet nové a nové věci a potřeby, ať už ve formě nových schopností, dovedností či znalostí. Dnešní moderní člověk se nikdy nezastaví. Je proto důležité vědět co mě stresuje, co je můj stresor, proč na něj reaguji, tak jak reaguji, jak tomu mohu předcházet, a když už se to děje, jak to nejsnadněji vyřešit a nastavit následně tak, aby mě to příště stresovalo méně, nebo dokonce vůbec. 


Co si účastník odnese: 

 • Reálné nástroje pro práci s osobním stress managementem
 • Principy stress managementu na základě psychologických procesů a jejich praktické využití
 • Reálné znalosti i dovednosti použitelné ve své pracovní i soukromé roli
 • Konkrétní rozvojové cíle


Obsah:

 • Neuropsychologie – co je pro mozek stresové a kde se to v něm bere
 • Rozdíl mezi špatným (distres) a dobrým (eustres) stresem
 • Co je pro mě vůbec stres a proč to tak vůbec vnímám
 • Šablony stresových situací a kdo mi je tam dal
 • Moderní doba a jaké stresory mi může přinášet a samozřejmě jak na ně
 • Jaké nástroje použít při řešení stresových situací
 • Praktický nácvik antistresorových nástrojů

 

Kompletní leadership program:

Doba trvání kurzu: dle potřeb klienta
Pro koho je kurz určen: pro manažery na všech úrovních řízení. Konkrétní téma či spojení témat vždy záleží na konkrétních rozvojových potřebách klienta.
Co si účastník odnese: komplexní teoretické znalosti i praktické dovednosti v umění řídit a vést podřízené. Dozví se jaký je rozdíl mezi managementem, leadershipem a enterpreneurshipem. Získá konkrétní představu, kde jsou jeho silné stránky v oblasti leadershipu.Obsah:

 • Jaký je rozdíl mezi managementem a leadershipem
 • Další úroveň vedení – enterpreneurship
 • Mozek a jeho zákonitosti – aneb, proč jsou pravidla leadershipu nastavena, tak jak jsou
 • Praxe ve vedení lidí – situační leadership
 • Motivace – mohu motivovat nebo inspirovat?
 • Kompetence leadera
 • Důležité rozhovory manažera
 • Atd.

 

Další kurzy v této oblasti leadershipu

 • Motivace – mohu motivovat své podřízené?
 • Manipulace a asertivita
 • Time management IV. generace
 • Change managament

 

Prezentační dovednosti

Doba trvání kurzu: 2 dny
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří si chtějí osvojit praktickou dovednost prezentačního umění.
Co si účastník odnese: především praktický nácvik prezentačních dovedností. Dozví se, jaké jsou základní pravidla prezentace, včetně informací jak funguje mozek a jak je využít pro tuto dovednost. Naučí se také rozvíjet své silné stránky prezentačních dovednostíObsah:

 • Teorie komunikace (verbální vs. neverbální)
 • Verbální a paralingvistická komunikace a jak ji využít
 • Neverbální komunikace, aneb poznat sám sebe (co mi jde a na tom stavět, co mi nejde a toho se vyvarovat)
 • Struktura správné prezentace
 • Práce s rekvizitami a prostředím v rámci vlastní prezentace
 • Jak okořenit svoji prezentaci (jazykové háčky, icebreaks, vlastní příklad, aj.)

 

Komunikační dovednosti

Doba trvání kurzu: 1 - 2 dny
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří si chtějí osvojit praktickou dovednost komunikace. Kurz je vždy zaměřen na potřeby klienta (telefonická komunikace, elektronická komunikace, obchodní komunikace atd.)
Co si účastník odnese: především praktický nácvik komunikačních dovedností.Obsah:

 • Teorie komunikace (verbální vs. neverbální)
 • Verbální a paralingvistická komunikace a jak ji využít
 • Neverbální komunikace, aneb poznat sám sebe (co mi jde a na tom stavět, co mi nejde a toho se vyvarovat)
 • Další specifikace dle potřeb klienta

 

Nonverbální komunikace

Doba trvání kurzu: 1 - 2 dny
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří chtějí poznat své vlastní tělo a to co sděluje druhým
Co si účastník odnese: teoretické znalosti o neverbální komunikace a to proč se chováme tak jak se chováme, ale hlavně praktický nácvik rozpoznávání neverbálních signálů a umění číst tyto signály. A také zjištění, že neverbální komunikace není nikdy černobílá – nedá se se stoprocentní jistotou určit např. co přesně znamená to které gesto u člověka. Mohu se jen nechat inspirovat k přemýšlení co mi můj protějšek chce vlastně sdělit.Obsah:

 • Teorie komunikace (verbální vs. neverbální)
 • Vše co je na těle, mluví!
 • Mimika – co to je a jak ji využít
 • Kinezika – co to je a jak ji využít
 • Haptika – co to je a jak ji využít
 • Gestika – co to je a jak ji využít
 • Posturologie – co to je a jak ji využít
 • Proxemika – co to je a jak ji využít

 

Time management – aneb jak vy a čas můžete spolupracovat

Doba trvání kurzu: 1 - 2 dny
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří si myslí, že mají problém s časem a chtějí s tím něco udělat :o)
Time management je oblast, kterou bychom v podstatě mohli neustále rozvíjet a zlepšovat. Každý z nás, ať už pracuje pro někoho či pro sebe, ať už pracuje doma nebo v zaměstnání, ať už pracuje na sobě či s někým, měl by a skoro se nabízí i slovo musí, znát sám sebe a svůj postoj a schopnosti v řízení času. V této době je velice snadné nejenom prokrastinovat (odsouvat ať už vědomě či nevědomě důležité úkoly), ale i špatně plánovat čas, nerozumět sebe sama a svým potřebám. Workshop se zaměřuje na předávání a praktické využití nástrojů time managementu pro neustálé balancování mezi soukromým a pracovním časem. 

Co si účastník odnese

 • Reálné nástroje pro práci s osobním time managementem
 • Principy řízení času na základě psychologických procesů jejich praktické využití
 • Reálné znalosti i dovednosti použitelné ve své pracovní i soukromé roli
 • Konkrétní rozvojové cíle

Obsah:

 • Neuropsychologie – kde je v a zda vůbec je v mozku centrum pro vnímání času
 • Síla podvědomí v otázce času
 • Moderní vnímání času a jeho potřeby
 • Čas a práce
 • Jak já vnímám čas a proč to tak je
 • Vnitřní smyl, hodnoty a moje osobní vize a cíle a proč jsou důležité pro správné nastavení mého time managementu
 • Prokrastinace a jak na ní
 • Bod proaktivity – jak jej rozpoznat a jak jej využít
 • Priority a posteriority

 

Adaptace na změnu

Doba trvání kurzu: 1 - 2 dny
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří chtějí řídit změny ve svém životě sami a dle sebe :o)
Co si účastník odnese: vědomosti i dovednosti co je změna, jak na ní reagovat, jak ji využít a jak se přestat kvůli změnám stresovat.Obsah:

 • Co je vůbec změna
 • Jak se na změnu připravit
 • Jak změnu řízeně vyvolat
 • Jak nastavit a řídit změnový proces
 • Sebereflexe v procesu změny
 • Jak změnu vyhodnotit a uzavřít

 

Interkulturalita

Doba trvání kurzu: 1 - 2 dny (dle potřeb klienta)
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří pracují v prostředí kde se střetávají a kooperují jiné národy a kultury či řídí zaměstnance v tomto prostředí.
Co si účastník odnese: teoretické znalosti o tom jak se naše kultura vštěpuje do našeho myšlení, jednání a chování. Praktické dovednosti v dialogu s představitelem jiné kultury, společně s vědomostmi o specifikách jiných kultur.Obsah:

 • Mozek a socializace
 • Enkulturace v procesu socializace
 • Verbální znaky interkulturality
 • Neverbální znaky interkulturality
 • Interkulturní kompetence a jak je získat
 • Emoční inteligence a interkulturalita
 • Atd.

 

Lektorství

Doba trvání kurzu: min. 3 dny (dle potřeb klienta)
Pro koho je kurz určen: pro všechny, kteří chtějí vstoupit do vod vzdělávání dospělých :o)
Co si účastník odnese: kompletní znalosti a dovednosti jak připravit aktivitu a proces v oblasti vzdělávání dospělýchObsah:

 • Specifikace zadání obsahu
 • Definice cílové skupiny
 • Příprava draftu vzdělávací akce (kurzu, semináře, workshopu, aj.)
 • Pravidlo 70-20-10
 • Pedagogické styly
 • Formy učení se
 • Organizační dovednosti